Welkom bij ons magazine

Neem een abonnement op het literair e-magazine(PDF) In de Luie stoel.

Een jaarabonnement               : € 29,95 (incl btw en betaalkosten)(10 nummers)

Een halfjaarlijks abonnement  : € 19,95 (incl btw en betaalkosten)(5 nummers)

Een kwartaal abonnement      : € 14,95 ( (incl btw en betaalkosten)(3 nummers)

Losse edities € 7,50 zie menu Losse edities.

Losse verhalen, gedichten, essays en liedjes minimaal € 1,50 per stuk (excl Btw en betaalkosten).

De inhoud van de nummers staan uit de op het online platform gepubliceerde verhalen, gedichten, essays, liedjes etc.

Elk nummer bevat tussen de 10 en 20 publicaties.

Van uw abonnementsgeld wordt 75% naar rato onder de schrijvers verdeeld.

Bij betaling van het abonnement krijgt u het laatst gepubliceerde nummer.

Omdat een automatisch incasso ingewikkeld en kostbaar is, krijgt u na afloop van het abonnement een verzoek om uw abonnement te verlengen.

Veel leesplezier,

X