Welkom bij ons magazine

Vrijgekocht

hoofdstuk 3: In het land der gedachten

Ik geef een kort knikje terwijl mijn ogen van het landhuis naar de betrokken lucht die langzaamaan donkerder kleurt. Het begint te miezelen wanneer we net binnenstappen. De plaats van Trudy is vervangen door een lange magere man die onze jassen met een emotieloze blik aanneemt.  ‘Net op tijd binnen,’ zegt Mark wanneer hij de donder buiten hoort. 

‘Zeg dat wel, Milord, kan ik u thee brengen om iets op te warmen?’ vraagt Charles, de butler van middelbare leeftijd uiterst beleefd. 

‘Dat mag zeker,’ antwoordt Mark terwijl hij de grote openingshal inloopt. Zijn elegante voetstappen weerkaatsen op de hoge muren en verdwijnen in het trappenhuis. 

Ik volg hem terwijl ik mijn ogen de kost geef om alles nogmaals te bekijken. Alleen de vele olieschilderijen zijn al genoeg om urenlang ademloos te bewonderen, laat staan de rest van dit Victoriaanse landhuis. 

Wanneer ik alleen met Mark in een van de kamers ben, staar ik hem met een kleine glimlach aan. Mark glimlacht terug en schudt zijn hoofd.  ‘Ach kom op, het is toch net… alsof we in Downton Abbey zitten?’ 

‘Het huis was een gift van een geliefde grootvader, net zoals het personeel,’ antwoordt Mark. ‘Gelukkig ben je niet zo…,’ even val ik stil op zoek naar woorden. ‘Ja?’ vraagt Mark nieuwsgierig. 

‘Houterig? Stug?’ mompel ik terug. 

Mark haalt zijn schouders op wanneer Charles terugkomt met de thee. ‘Mijnheer, wanneer u afwezig was, heeft mevrouw Payne naar u getelefoneerd,’ zegt Charles beleefd. 

Mark keert zich langzaam om naar Charles en ziet hoe hij de theekan op een bijzettafel neerzet voordat hij twee delfsblauwe kopjes vol schenkt. 

‘Beste Charles, zie dit alsjeblieft niet als een belediging, maar kunnen we communiceren alsof we in de eenentwintigste eeuw leven?’ vraag ik. Charles zet de theekan terug op de bronzen plateau voordat hij de thee kopjes naar de tafel voor ons brengt.  Een stilte ruist door de kamer. Charles kijkt langzaam op naar mij, mijn maag draait om wanneer we oogcontact maken. Charles knikt en geeft een kop thee aan mij. 

‘Dit is een toffe blend van zwarte thee en gedroogde appel, Lady Dankworth, gi-ga fantastisch met de chocolaatjes die er strakjes aankomen.’ Zegt Charles nog altijd met zijn emotieloze blik. 

Een lange stilte valt voordat ik begin te giechelen. Niet lang erna barsten Mark en Charles ook uit in het lachen. Mijn ogen inspecteren Charles gelaat terwijl hij een diepe lach laat bulderen door de kamer. 

Zijn gelach stopt abrupt wanneer Mark ook terug stil valt. ‘Mijn excuses, maar ik vrees dat dit de macht der gewoonte is, Mevrouw.’ Mark staart Charles aan en glimlacht warm naar hem. ‘Niemand kan je beleefdheid kwalijk nemen. Al hoeft het soms niet allemaal zo formeel te zijn,’ zegt Mark. Charles humt in overeenstemming en geeft een kopje thee aan Mark voordat hij de gang in verdwijnt. 

‘Ik hoop dat ik hem niet beledigd heb,’ zeg ik bezorgd.

‘Nonsens. Je bent vrij om te zeggen wat je voelt en mijn personeel heeft al erger moeten verdragen tijdens het jaarlijkse bal,’ antwoordt Mark.  Een frons vormt op zijn voorhoofd voordat hij van zijn stoel afkomt. ‘Ik ga even Isabel uithoren wat ze me te zeggen heeft.’ 

Een onbewuste glimlach spreidt zich over mijn wangen bij Isabels naam. Even zie ik een oude en wijze vrouw met grijs warrig haar en smaragdgroene ogen in mijn hoofd. Een bovennatuurlijke vriendelijke vrouw die altijd zal helpen als je vriendelijk tegen haar bent. Flitsen van mijn ontmoeting met haar tijdens het bal een aantal jaar terug schieten voor mijn ogen. Hoe ze mijn zenuwen kalmeerde en mij voorstelde aan de andere sugardaddy’s op het bal. Al is het niet dankzij haar dat ik Mark ken, ik ben haar toch dankbaar dat ze zich over mij ontfermde.

‘Schat?’ vraagt Mark bezorgd. 

Ik kijk verschrikt op en staar hem verward aan. 

‘Sorry?’ vraag ik. 

‘In het land der gedachten dwalen er velen af zolang…,‘ zegt Mark voordat hij gaat zitten in zijn stoel. 

Ik maak mompelend zijn zin af. ‘…je er maar niet verdwaald raakt. Ik weet het, ik weet het.’

Verder lezen? Koop dit hoofdstuk hier. Kosten € 1,50 + btw € 0,14 + betaalkosten € 0,30 = € 1,94.

Extra donatie aan de schrijver.

X