Welkom bij ons magazine

Peter den Hollander (Voorburg, 1951 woonachtig in Voorburg) werkte sinds 1999 als docent Nederlands in het onderwijs, eerst bij het Haags Montessori Lyceum, later bij het Montaigne Lyceum ook in Den Haag. Peter publiceerde zijn eerste boeken als e-book bij Brave New Books. In 2019 startte hij zijn eigen uitgeverij In de Rieten Stoel met het online magazine In de Luie Stoel als uitvloeisel. Hij publiceerde in 2019 en 2020 een zestal boeken. Een odyssee, Vluchten, Nimeni, Memoires van Hendrikus Johannes Gustav Faust jr, Hof van Eden en Valsheid in geschrifte. Zijn romans Een zeker verleden, Monument, Tragiek van een verloren tijd, Overmacht en de verhalenbundel Carnaval publiceerde hij in e-book format. Op www.inderietenstoel.nl/webwinkel zijn deze werken verkrijgbaar. Naast het schrijven van verhalen en gedichten schreef Peter ook vele liedjes die op www.soundcloud.com/ivmi te horen zijn

Hieronder volgen de door Peter den Hollander geschreven liedjes:

Ben onderweg naar jou toe

X