Welkom bij ons magazine

Dubbele moord in de nacht – deel III

Een Rechter Wang mysterie

(kopie)

2.54 incl. betaalkosten en btw

Categorie:
Dubbele moord in de nacht – deel III <p> Een Rechter Wang mysterie </p> (kopie)

Beschrijving

Nachtvlinder zet haar kopje neer. Ze gaat overeind zitten en houdt de handen, alsof ze een muziekinstrument vast houdt.

Jonge vrouwe, rank als berk.
Slank verfijnde maagd.
Haar eindeloze harenpracht,
sterrenloze zwerk.
Zoete pracht.

Nachtvlinder spreekt het gedicht op dramatische toon uit. Ze kijkt hem met een fonkeling in haar ogen aan. ‘Nu komt het’, zegt ze spottend.

Laat geen haar lichaam raken,
Sluimerend vrouwzijn kracht.
Aanschouw treurende ogen,
bewonder zoete zwanenzang.
Verwachtend smacht.

Vol verontwaardiging laat ze haar handen weer zakken en kijkt hem zuchtend aan.
‘Een eeuwige treurende maagd zijn. Dat is precies wat mijn vader voor mij in gedachten heeft. Ik mag alsmaar wachten en wachten op een echtgenoot. Iedere keer als er iemand komt die ik aardig vind, jaagt hij hem weg. Dan kan hij weer prachtige liederen maken over mijn treuren over een verloren kans. Dat is wreed, toch.’ Nachtvlinder slaat boos op haar knieën. Ze kijkt naar het fijne jaden kopje, alsof ze het weg wil smijten.
‘Nu is je vader er niet meer om je tegen te houden,’ zegt rechter Wang. Hij kijkt even opzij naar luitenant Thé. De knappe verschijning zal toch wel haar aandacht trekken? Ze volgt zijn blik en glimlacht spottend. ‘Die? Ik ben al twee keer langs gekomen. Ik probeerde zelfs iets te vragen, hij hoort me niet eens. Hij is al gevangen en goed ook, weet u door wie?’

[…]

Extra donatie aan de schrijver.

X