Welkom bij ons magazine

Het Oorlam

1.94 incl. betaalkosten en btw

Categorie:
Het Oorlam

Beschrijving

Jornas. J, O, R, de R van Rudolf of Robert, N, N met een tweepoot, A, S. Jorrnas. Voor hem was het allang geen probleem meer, om zijn naam te spellen. Na de irritatie en de meewarigheid was er routine in zijn reactie geslopen als mensen dachten zijn naam verkeerd gehoord te hebben. Zijn opa en oma hadden nou eenmaal geen geld om iets aan het spraakgebrek van zijn vader te doen. Ze hadden wel wat anders aan hun hoofd met zeven hongerige mondjes die gevoed moesten worden op een boerderij die zelden meer opbracht dan ie inbracht. De enige zegening die ze telden was die van de Almachtige. Alles wat tegenzat had Hij zo gewild. En als ooit eens wat meezat, waren hun gebeden verhoord.
Zijn vader was de vierde in het godvruchtige gezin en twee broers verwijderd van de mogelijkheid om de boerderij over te nemen als zijn ouders versleten waren. Hoewel zijn spraakgebrek anders deed vermoeden, had hij een goed stel hersens en wist hij het uiteindelijk tot procuratiehouder bij de plaatselijke Boerenleenbank te schoppen. Maar het diepgelovige was er met de paplepel ingegoten en toen bleek dat de ambtenaar de naam verkeerd verstaan had die hij opgaf na de geboorte van zijn tweede zoon, had hij zich daar deemoedig bij neergelegd. Deemoed was zijn leidraad. Als de Almachtige het anders had gewild, dus liever Jonas in plaats van Jornas, had Hij daar langs ondoorgrondelijke weg heus wel op toegezien.
[…]

X