Welkom bij ons magazine

Vrijgekocht

hfdstuk 2: Zure accusaties

1.50 incl. betaalkosten en btw

Categorie:
Vrijgekocht <p><i> hfdstuk 2: Zure accusaties</i></p>

Beschrijving

Mark snuift beledigd en kijkt de bediende met een sinis-tere glimlach aan. ‘Mijn excuses, maar ik ben bang dat ik je verkeerd verstaan heb. Wat zei je precies?’ zegt Mark uiterst beleefd.
De bediende draait zijn hoofd naar Mark. ‘Oh, niets bij-zonders, ik bedoel gewoon dat de meeste jongeren liever met vrienden of geliefde op stap gaan,’ antwoord de be-diende.
Mark knikt beleefd, maar ik herken dit gezicht. Het ge-zicht dat hij de bediende in zijn hoofd op meerdere ma-nieren afmaakt. Een slim uitziende man in nette kleding komt naar buiten en kijkt naar de bediende.

[…]

X