Welkom bij ons magazine

Vrijgekocht

hfdstuk 3: In het land der gedachten

1.50 incl. betaalkosten en btw

Categorie:
Vrijgekocht <p><i> hfdstuk 3: In het land der gedachten</i></p>

Beschrijving


[…]

Ik geef een kort knikje terwijl mijn ogen van het land-huis naar de betrokken lucht die langzaamaan donkerder kleurt. Het begint te miezelen wanneer we net binnen-stappen. De plaats van Trudy is vervangen door een lan-ge magere man die onze jassen met een emotieloze blik aanneemt. ‘Net op tijd binnen,’ zegt Mark wanneer hij de donder buiten hoort.
‘Zeg dat wel, Milord, kan ik u thee brengen om iets op te warmen?’ vraagt Charles, de butler van middelbare leeftijd uiterst beleefd.
‘Dat mag zeker,’ antwoordt Mark terwijl hij de grote openingshal inloopt. Zijn elegante voetstappen weer-kaatsen op de hoge muren en verdwijnen in het trap-penhuis.
Ik volg hem terwijl ik mijn ogen de kost geef om alles nogmaals te bekijken. Alleen de vele olieschilderijen zijn al genoeg om urenlang ademloos te bewonderen, laat staan de rest van dit Victoriaanse landhuis.
Wanneer ik alleen met Mark in een van de kamers ben, staar ik hem met een kleine glimlach aan. Mark glimlacht terug en schudt zijn hoofd. ‘Ach kom op, het is toch net… alsof we in Downton Abbey zitten?’
‘Het huis was een gift van een geliefde grootvader, net zoals het personeel,’ antwoordt Mark. ‘Gelukkig ben je niet zo…,’ even val ik stil op zoek naar woorden. ‘Ja?’ vraagt Mark nieuwsgierig.
‘Houterig? Stug?’ mompel ik terug.
Mark haalt zijn schouders op wanneer Charles terug-komt met de thee. ‘Mijnheer, wanneer u afwezig was, heeft mevrouw Payne naar u getelefoneerd,’ zegt Charles beleefd.
Mark keert zich langzaam om naar Charles en ziet hoe hij de theekan op een bijzettafel neerzet voordat hij twee delfsblauwe kopjes vol schenkt.

[…]

Extra donatie aan de schrijver.

X