Welkom bij ons magazine

Wil je ook op het online magazine publiceren, dat kan. Stuur je korte verhaal, gedicht, essay of liedje naar indeluiestoel.nl@gmail.com, dan krijg je je eigen menu-tag en daar kan ik dan hetgeen die je instuurt op vermelden. Er is natuurlijk wel een kwaliteitseis aan de stukken die je inlevert. Ze moeten van bijna onberispelijk Nederlands zijn, ofwel er mogen nauwelijks tot geen taalfouten in zitten. Ik kan helaas geen redactie op de verhalen voeren, dus vind ik het verhaal ondermaats, dan krijg je dat te horen en ook waar ik vind dat je je verhaal moet verbeteren en dan kun je het opnieuw insturen. Samen moeten we ervoor zorgen dan In de Luie Stoel een magazine is waar lezers graag doorheen struinen en zelfs de bijdragen gaan kopen. En uiteraard geldt voor alle inzendingen dat de inhoud ervan zich positief verhoudt tot de heersende normen en zeden. Erotiek en vloeken mag, maar binnen de perken van het fatsoen. Dit is geen platform waar een beroep op de vrije meningsuiting gedaan kan worden, ik bepaal wat er wel en niet gepubliceerd wordt 🙂 :-).

Format

Je verhaal, gedicht, essay of liedje lever je in met een Words document. Je gebruikt Garamond lettertype 12 pt. Bij verhalen spring je elke regel met 0,5 cm in. Bij elke nieuwe alinea spring je niet in. Je begint met de titel van het verhaal en dan jouw naam cursief. Om te laten zien dat de lezer je verhaal, gedicht of liedje van ons magazine heeft gedownload, plaats ik in de rechterbovenhoek het logo van het magazine.

De vergoeding.

Van elk verhaal, anekdote of essay publiceer ik ongeveer 75% van het aantal woorden. Wil de lezer het hele verhaal lezen, dan kan hij/zij het kopen voor € 0,001 per woord met een minimum van € 1,50. Bij elke aankoop breng ik 9% BTW en € 0,30 als betaalkosten in rekening – die ben ik verschuldigd aan mijn betaalhost -. Van elk verhaal dat van jou verkocht wordt, vergoed ik 75%. Dus stel: je hebt een verhaal ingeleverd van 1.600 woorden, de lezer betaalt 1.200 x € 0,001 = € 1,60 plus btw € 0,15 en betaalkosten €0,30 in totaal € 2,05. Jij als schrijver krijgt 75% van € 1,60 vergoed ofwel € 1,20.

Van elk gedicht houd ik de laatste 1 of 2 strofen achter, of publiceer ik ook 75% van de tekst. Voor een gedicht betaalt een lezer € 1,50, ongeacht de lengte. Hier geldt weer hetzelfde als bij het korte verhaal. De lezer betaalt € 1,50 plus btw €0,14 betaalkosten € 0,30 ofwel € 1,94.. De dichter krijgt 75% van € 1,50 vergoed = € 1,13.

Het liedje. De geïnteresseerde betaalt € 5,00 voor een tekst met liedje èn akkoorden. Van het liedje worden net als bij het gedicht de laatste 1 of 2 strofen niet gepubliceerd of 75% van de tekst, zonder de akkoorden. Als de geïnteresseerde het lied bestelt, krijgt hij een tekst met de akkoorden erbij. De verrekening is vergelijkbaar als bij het gedicht: de geïnteresseerde betaalt € 5,00 plus btw €0,45 plus betaalkosten € 0,30 = € 5,75. De schrijver van het lied krijgt 85% vergoed, is € 5,00 x 85% = € 4,25. Van vertaalde liedjes zet ik ook de eerste paar strofen op de site. Men kan het gehele nummer inclusief de originele tekst + gitaarakkoorden en link naar een youtube filmpje downloaden voor € 2,– plus btw € 0,18 plus betaalkosten € 0,30 = € 2,48. De vertaler van het lied krijgt 75% van € 2,– = € 1,70.

Ook geven wij de lezer gelegenheid om extra aan je te doneren. Van dat bedrag krijg je 90%. 10% hou ik om de kosten van de website te dekken.

Met het inzenden van een verhaal, een gedicht of liedje ga je met deze voorwaarden akkoord.

Download dit formulier en stuur het met jouw bijdrage naar indeluiestoel.nl@gmail.com

X